Το Enterprise Suite ERP, αποτελεί την πρόταση ERP της SingularLogic για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, όπου οι σύνθετες και πολλαπλές ανάγκες τους απαιτούν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.
Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν επιλέξει το Galaxy Enterprise Suite ERP και απολαμβάνουν τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που τους προσφέρει.
Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην πλατφόρμα Galaxy της SingularLogic, αποτελεί εγγύηση για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων που το επιλέγουν.